• اجرای عملیاتی و آماده سازی جهت اتاق data center
  • اجرای شبکه LAN در صورت درخواست با استانداردهای ANSI
  • اجرای داکت و ترانک پلاستیکی ،فلزی و سینی کشی
  • اجرای شبکه های مخابراتی ،PBX،voice panel
  • اجرای شبکه های بتنی بر فیبر
  • انجام تست فلوک در خصوص کابل های شبکه
  • اجرای زیرساخت شبکه برق و UPS
  • اجرا و نصب تابلوهای برق صنعتی
  • اجرای شکه کابل دوربین مداربسته CCTV,IP camera
  • اجرای شبکه کابل از کف
  • اجرای منحصر به فرد در زمینه سیستم اعلام سرقت و اعلام حریق
Andre Holmes Authentic Jersey