آمادگی لازم جهت قرارداد با ارگان های دولتی و خصوصی جهت نگهداری تاسیسات الکتریکال اهم از برق ،یو پس اس،سانترال و شبکه

Andre Holmes Authentic Jersey